نویسنده = علی شیروانی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی ابعاد وجودی انسان از دیدگاه شهید مطهری و ژان پل سارتر

دوره 12، بهار 99 - مسلسل 43، تابستان 1399، صفحه 145-168

میرزاعلی کتابی؛ علی شیروانی؛ سیدمهدی سجادی‌فر


2. مبانی عقلی تناسخ ملکوتی در حکمت متعالیه

دوره 9، بهار 96 - مسلسل 31، تابستان 1396، صفحه 63-89

علی شیروانی؛ معصومه شیخ الاسلامی


3. بررسی غایت اخلاق از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 7، تابستان 94 - مسلسل 24، تابستان 1394، صفحه 59-82

علی شیروانی؛ یارعلی کرد فیروزجایی؛ محمدرسول روزبه


4. تکون و تکامل نفس از منظر ملاصدرا

دوره 6، بهار 93 - مسلسل 19، بهار 1393، صفحه 139-166

رضوانه نجفی سوادرودباری؛ علی شیروانی


5. تبیین و ارزیابی نظریة یافت اتحادی ذات‌گرایان در باب ماهیت تجربة عرفانی با تمرکز بر دیدگاه استیس و فورمن

دوره 6، بهار 93 - مسلسل 19، بهار 1393، صفحه 167-205

سیدیدالله یزدان پناه؛ علی شیروانی؛ محسن قمی؛ زهرا شریف


6. تشبیه و تنزیه نزد ابن عربی

دوره 5، زمستان 92 - مسلسل 18، زمستان 1392، صفحه 133-147

علی شیروانی