کلیدواژه‌ها = معرفت‌شناسی
تعداد مقالات: 3
1. نقد معرفت‌شناسی رئالیسم انتقادی با تکیه بر مبانی نوصدرائیان

دوره 12، زمستان99 _ مسلسل 46، بهار 1400، صفحه 53-84

علی جعفری؛ یارعلی کرد فیروزجائی


2. رویکرد وحدت‌گرایانه ملاصدرا به نظریه اتحاد عاقل و معقول بر مبنای بساطت نفس

دوره 11، پاییز 98 _ مسلسل 41، پاییز 1398، صفحه 105-128

اعظم مردیها؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال


3. حملیه موجبه کلیه بدیهی پایه هر تصدیق بدیهی و نظری دیگر در منطق و معرفت‌شناسی

دوره 10، زمستان 97 _ مسلسل 38، زمستان 1397، صفحه 103-126

عسکری سلیمانی امیری