کلیدواژه‌ها = تناسخ
تعداد مقالات: 8
1. بررسی شبهات رجعت و تناسخ

دوره 10، پاییز 97 _ مسلسل 37، زمستان 1397، صفحه 61-84

محمدتقی رکنی لموکی


2. تباین ماهوی رجعت و تناسخ در قوه و فعل

دوره 9، پاییز 96 - مسلسل 33، زمستان 1396، صفحه 79-102

اسدالله کرد فیروزجایی؛ وحید ظفرنما


3. تناسخ از دیدگاه صدرالمتألهین و بازخوانی تعریف نفس صدرایی بر اساس آن

دوره 9، پاییز 96 - مسلسل 33، زمستان 1396، صفحه 181-204

محمدتقی یوسفی؛ معصومه سادات سالک


4. مبانی عقلی تناسخ ملکوتی در حکمت متعالیه

دوره 9، بهار 96 - مسلسل 31، تابستان 1396، صفحه 63-89

علی شیروانی؛ معصومه شیخ الاسلامی


5. بررسی رابطۀ عالم ذر و تناسخ

دوره 8، زمستان 95 - مسلسل 30، زمستان 1395، صفحه 203-224

محمد تقی یوسفی؛ معصومه اعتصامی‌نژاد


6. ماهیت نفس حیوانی و فرجام آن از دیدگاه ملاصدرا

دوره 3، تابستان 91 - مسلسل 12، تابستان 1391، صفحه 33-68

سیدمحمدعلی دیباجی؛ مسلم شوبکلائی


8. فص یونسی در حکمت نفس انسانی

دوره 1، پاییز 88 - مسلسل 1، بهار 1388، صفحه 89-126

حمید پارسانیا