کلیدواژه‌ها = تناسخ
ادله قرآنی ضرورت تناسخ ملکی جایگزین معاد در ترازوی نقد

دوره 13، زمستان 1400 _ مسلسل 50، خرداد 1402، صفحه 163-192

10.22081/pwq.2023.74183

محمدتقی یوسفی؛ فاطمه محمودی


بررسی شبهات رجعت و تناسخ

دوره 10، پاییز 97 _ مسلسل 37، بهمن 1397، صفحه 61-84

10.22081/pwq.2019.66595

محمدتقی رکنی لموکی


تباین ماهوی رجعت و تناسخ در قوه و فعل

دوره 9، پاییز 96 - مسلسل 33، اسفند 1396، صفحه 79-102

10.22081/pwq.2018.65410

اسدالله کرد فیروزجایی؛ وحید ظفرنما


تناسخ از دیدگاه صدرالمتألهین و بازخوانی تعریف نفس صدرایی بر اساس آن

دوره 9، پاییز 96 - مسلسل 33، اسفند 1396، صفحه 181-204

10.22081/pwq.2018.65414

محمدتقی یوسفی؛ معصومه سادات سالک


مبانی عقلی تناسخ ملکوتی در حکمت متعالیه

دوره 9، بهار 96 - مسلسل 31، تیر 1396، صفحه 63-89

10.22081/pwq.2017.63771

علی شیروانی؛ معصومه شیخ الاسلامی


بررسی رابطۀ عالم ذر و تناسخ

دوره 8، زمستان 95 - مسلسل 30، اسفند 1395، صفحه 203-224

10.22081/pwq.2017.63758

محمد تقی یوسفی؛ معصومه اعتصامی‌نژاد


ماهیت نفس حیوانی و فرجام آن از دیدگاه ملاصدرا

دوره 3، تابستان 91 - مسلسل 12، تیر 1391، صفحه 33-68

سیدمحمدعلی دیباجی؛ مسلم شوبکلائی


فص یونسی در حکمت نفس انسانی

دوره 1، پاییز 88 - مسلسل 1، خرداد 1388، صفحه 89-126

حمید پارسانیا