کلیدواژه‌ها = علم حصولی
نقش فطرت در چهارچوب اخلاقی ملاصدرا بر اساس نظام وجودشناختی حکمت متعالیه

دوره 12، پاییز 99 _ مسلسل 45، مهر 1399، صفحه 37-58

10.22081/pwq.2020.69652

علی جهان؛ جهانگیر مسعودی؛ سیدمرتضی حسینی


تحلیل نظریه حکایت در علم حصولی از دیدگاه استاد فیاضی

دوره 12، تابستان 99 - مسلسل 44، تیر 1399، صفحه 141-164

10.22081/pwq.2020.69268

سید احمد غفاری؛ زینب سراج الدین


بازخوانی نگاه صدرایی به سرشت علم و اقسام آن

دوره 9، تابستان 96 - مسلسل 32، دی 1396، صفحه 61-86

10.22081/pwq.2017.65004

محمدجواد پاشایی


ادراکات فطری در منظومه معرفتی ملاصدرا

دوره 7، زمستان 94 - مسلسل 26، اردیبهشت 1395، صفحه 127-161

محمدتقی یوسفی؛ مرضیه عظام نژاد


چیستی ادراکات فطری در نگاه آیت‌الله جوادی آملی

دوره 5، پاییز 92 - مسلسل 17، مهر 1392، صفحه 89-123

یارعلی کرد فیروزجایی؛ مرضیه عظام‌نژاد


حضوری یا حصولی بودن علمِ ذاتی و فعلی خداوند به امور مادی نزد صدرالمتألهین

دوره 5، تابستان 92 - مسلسل 16، مرداد 1392، صفحه 161-185

احمد واعظی؛ رضا قاسمیان


ارتباط علم حصولی با علم حضوری

دوره 3، زمستان 90 - مسلسل 10، اسفند 1390، صفحه 7-32

فاطمه حسناتی