کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
مکان و خلأ در فلسفة سینوی

دوره 11، تابستان 98_شماره مسلسل 40، شهریور 1398، صفحه 57-72

10.22081/pwq.2019.67176

علی حقی؛ مریم زارعی


تقریب نظر ابن‌سینا و ملاصدرا درباره وجود رابط و رابطی

دوره 11، تابستان 98_شماره مسلسل 40، شهریور 1398، صفحه 131-152

10.22081/pwq.2019.67179

یارعلی کرد فیروزجایی؛ غلامرضا عظیمی راویز


تحلیل و بررسی شقاوت حقیقی از منظر ابن‌سینا

دوره 8، بهار 95- مسلسل 27، تیر 1395، صفحه 173-200

اسماعیل منصف؛ محمدرضا ضمیری؛ سیدحسن بطحایی؛ علیرضا اژدر