کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
نقد و بررسی دیدگاه لایب‌نیتس در مورد جوهر مادی از منظر ملاصدرا

دوره 13، پاییز 1400 _ مسلسل 49، شهریور 1401، صفحه 7-34

10.22081/pwq.2022.73201

علی چهرقانی؛ یارعلی کرد فیروزجائی


روش‌شناسی تشکیکی صدرایی با تأکید بر برهان صدیقین

دوره 13، پاییز 1400 _ مسلسل 49، شهریور 1401، صفحه 93-122

10.22081/pwq.2022.73204

رضوان نجفی؛ رضا رسولی شربیانی؛ زینب شکیبی


معیار ارزش اخلاقی در نگرش صدرایی

دوره 13، تابستان 1400 _ مسلسل 48، مرداد 1400، صفحه 159-190

10.22081/pwq.2022.72057

مرضیه ورمزیار؛ سید علی اکبر حسینی قلعه بهمن؛ علی شیروانی؛ غلامحسین گرامی


هویت در پست‎مدرنیسم و حکمت متعالیه

دوره 12، پاییز 99 _ مسلسل 45، مهر 1399، صفحه 59-82

10.22081/pwq.2020.69653

محمد عباسی؛ حسن عبدی


تبیین چرایی بایسته‏های محبّت در قرآن بر اساس نفس‏شناسی ملاصدرا

دوره 12، پاییز 99 _ مسلسل 45، مهر 1399، صفحه 83-112

10.22081/pwq.2020.69654

حسن معلمی؛ سمیه السادات ملاباشی


مناسبات حکمت متعالیه و علم اجتماعی

دوره 12، پاییز 99 _ مسلسل 45، مهر 1399، صفحه 140-170

10.22081/pwq.2020.69656

نصرالله آقاجانی


بررسی تطبیقی سیالیت انسان در حرکت جوهری نفس ملاصدرا و اطوار دازاین در اندیشه هایدگر

دوره 12، تابستان 99 - مسلسل 44، تیر 1399، صفحه 111-140

10.22081/pwq.2020.69267

حسن عبدی؛ محمدتقی یوسفی؛ منصور مهدوی


معیار تعدد قوای نفس از منظر ‌‌ابن‌سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا

دوره 11، زمستان 98 _ مسلسل 42، اردیبهشت 1399، صفحه 123-146

10.22081/pwq.2020.68556

نجف یزدانی؛ احسان کردی اردکانی؛ زهرا خسروی


تقریب نظر ابن‌سینا و ملاصدرا درباره وجود رابط و رابطی

دوره 11، تابستان 98_شماره مسلسل 40، شهریور 1398، صفحه 131-152

10.22081/pwq.2019.67179

یارعلی کرد فیروزجایی؛ غلامرضا عظیمی راویز


رابطه اختیار و شرور اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا و آگوستین

دوره 10، زمستان 97 _ مسلسل 38، اسفند 1397، صفحه 57-80

10.22081/pwq.2019.66668

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ جهانگیر مسعودی؛ کوکب دارابی


تحلیل فلسفی توبه در پرتو حرکت جوهری از منظر انسان‌شناسی صدرایی

دوره 10، زمستان 97 _ مسلسل 38، اسفند 1397، صفحه 213-238

10.22081/pwq.2019.66674

جواد نظری؛ هادی ملک‌زاده


حقیقت سیال انسان در پرتو حرکت جوهری صدرایی

دوره 10، بهار 97 - مسلسل 35، مهر 1397، صفحه 157-179

10.22081/pwq.2018.66066

فاطمه میرزاپور


حقیقت تصدیق از نظر شیخ اشراق، فخرالدین رازی و ملاصدرا

دوره 9، زمستان 96 - مسلسل 34، تیر 1397، صفحه 137-158

10.22081/pwq.2018.65786

سیده‌ انسیه موسوی امیری


آثار نظری و عملی نظریۀ وجود رابط در حکمت متعالیه

دوره 9، زمستان 96 - مسلسل 34، تیر 1397، صفحه 159-184

10.22081/pwq.2018.65787

مرضیه ورمزیار؛ مجید ابوالقاسم‌زاده


تأثیر خیال در مکاشفات صوری از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 9، تابستان 96 - مسلسل 32، دی 1396، صفحه 87-116

10.22081/pwq.2017.65005

مصطفی محبی؛ محمد ابراهیم نتاج


بررسی و نقد قوۀ وهم و ادراکات آن در حکمت صدرائی

دوره 9، تابستان 96 - مسلسل 32، دی 1396، صفحه 117-142

10.22081/pwq.2017.65006

محمود صیدی؛ ابراهیم نوری


مبانی عقلی تناسخ ملکوتی در حکمت متعالیه

دوره 9، بهار 96 - مسلسل 31، تیر 1396، صفحه 63-89

10.22081/pwq.2017.63771

علی شیروانی؛ معصومه شیخ الاسلامی